Новини

У ВОАС запроваджується надсилання судових повісток у вигляді SMS-повідомлень


Відповідно до процесуального законодавства України повідомлення про розгляд справи та про дату, час і місце проведення судового засідання може здійснюватися судом з використанням засобів мобільного зв’язку шляхом надсилання sms-повідомлення.

«Sms-повідомлення — це судові повістки про виклик до суду, які надсилаються судом учаснику судового процесу у вигляді sms-повідомлення на його номер мобільного телефону, але лише після подання до суду заявки про намір отримувати судову повістку в електронному вигляді за допомогою sms-повідомлення».

Відповідно до статті 129 КАСУ «Виклик (повідомлення) шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою» в КП «ДСС» розроблено можливість надсилання учасникам судового процесу повісток у вигляді «SMS- повідомлень».

За письмовою заявою учасника судового процесу, який не має офіційної електронної адреси, текст повістки надсилається йому судом електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, текстовим повідомленням з використанням мобільного зв’язку на відповідну адресу електронної пошти, номер факсу, телефаксу, телефону, зазначені у відповідній письмовій заяві (ч.1 ст.129 КАСУ).

Учасник судового процесу повинен за допомогою електронної пошти (факсу, телефону) негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки. Текст такого підтвердження роздруковується, а телефонне підтвердження записується відповідним працівником апарату суду, приєднується секретарем судового засідання д справи і вважається належним повідомленням учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду. В такому випадку повістка вважається врученою учаснику судового процесу з моменту надходження до суду підтвердження про отримання тексту повістки. (ч.2 ст.129 КАСУ).

Якщо протягом дня, наступного за днем надсилання тексту повістки, підтвердження від учасника судового процесу не надійшло, секретар судового засідання складає про це довідку, що приєднується до справи і підтверджує належне повідомлення учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду. В такому випадку повістка вважається врученою з моменту складання секретарем судового засідання відповідної довідки (ч.3 ст.129 КАСУ).
Положення частин другої та третьої статті 129 КАС не застосовуються, якщо направлення повістки здійснюється судом з використанням засобів мобільного зв’язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. В такому випадку повістка вважається врученою з моменту її доставки учаснику судового процесу (ч.4 ст.129 КАСУ).
Учасник справи повинен попередньо надати письмову згоду на отримання повісток у вигляди SMS.
КП «ДСС» може автоматично сформувати цей документ таким же чином, що і при оформленні підписки на розсилку електронної пошти – під час реєстрації учасника справи або пізніше.
Повістка надсилається учаснику судового процесу на його мобільний телефон, вказаний у тексті заяви.
У випадку зміни номеру мобільного телефона чи за наявності обставин, які перешкоджають отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS -повідомлення, до суду подається заявка про зміну порядку здійснення судового виклику.
SMS-повідомлення є більш ефективним засобом повідомлення осіб про розгляд справи в суді, оскільки для направлення та отримання звичайної повістки необхідно більше часу, що пов’язано з графіком та режимом роботи поштового зв’язку.
Зі зразком заяви можна ознайомитись за посиланням:

http://www.voas.gov.ua/national/zrazki-zayav/