Діяльність суду

Медіація: ефективне вирішення конфліктів

В рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи
«Прозорість та ефективність судової системи України» в квітні 2009 року
відбулося підписання Угоди про співробітництво між Вінницьким окружним
адміністративним судом та експертами Ради Європи щодо запровадження
пілотного проекту з медіації при вирішенні адміністративних спорів у
суді. З того часу у ВОАС активно розпочався процес впровадження
медіаційного розгляду адміністративних справ та популяризація даної про

Читати далі